Drallawatsch Dani - de mit de zwenga Händt

Gesang, Gitarre, Mandoline,
Fiddle, Flöte ...
Betti - de mit da Geign im Hois

Gesang, Gitarre, Banjo
Gerd - dea mim Bass

Gesang, Bass,
Beleuchtungsassistent, Tonassistent, Techniker